Kant'a göre Tanrı, deney öncesi ve deney sonrası alanlarının ötesinde aşkın bir alanın konusudur. Bilinci ve bilgiyi aşmıştır, onların dışında ya da üstündedir. Bu görüş tevhid inancına uygun mudur?

By:

Sep 11, 2012