Sicim kuramı evrime delil olabilir mi?

By:

May 27, 2011