Sıcak bölgelerdekilerin erken ergenliğe ulaşması, iklimin ve coğrafyanın DNA´ya etkisinden mi kaynaklanıyor?

By:

Apr 25, 2011