Hz.Adem(as) ve Hz.Havva ilk insanlar olduğuna göre eski çağın insaları nasıl konuşamıyor,avlanamıyor?

By:

Apr 12, 2011