Evrim Termodinamiğin 2. Kuralına Ters Düşüyorsa Nasıl Teori Olabilmeye Hak Kazanmıştır?

By:

May 15, 2016