Termodinamiğin 1. yasasını nasıl açıklarız?

By:

Dec 8, 2014