Yağmurun Yağması Normal Bir hadise midir?Neden hazine-i Gayb deniliyor?