Silsile ve devir kavramları neden muhaldir?Örneklerle açıklar mısınız?