Hayat bir mücadeleden ibaret değil midir? Daha insancıl ve daha iyimser bir hayat tarzı olamaz mı?