Maymunlar birbirini gömüyor muydu ? Bu evrime delil midir ?