Evrimin kanıtlanması için çok uzun süre gerektiğini ve evrimin bu uzun süre geçtikten sonra kanıtlanabileceği söylentisi var mıdır? Buna nasıl cevap verilebilir?