Evrim Termodinamiğin 2. Kuralına Ters Düşüyorsa Nasıl Teori Olabilmeye Hak Kazanmıştır?