Evrimin teori kabul edilebilmesi için deney ve gözlemlerle desteklenmesi gerekir.Bu bağlamda şimdi ki verilerden elde ettiğimiz bilgilere göre evrimin teori değil de hipotez olması gerekirdiAama hala evrim teorisi diye kitaplarda geçmektedir.