Hücredeki golginin endoplazmik retikulumden kopan parçalardan meydana geldiğini biliyoruz. Bu gibi bir kaç olay daha var. Bunlar evrime delil olarak gösterilebilir mi?