Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Maddenin hareket etmesi, ona hareket vereni gösterir. Başlangıçta ise, madde yoktur. Yokluk âleminden varlık âlemine o maddeyi çıkaracak; sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir yaratıcıya ihtiyaç vardır. Ya da, yokluk âleminden varlık âlemine maddenin gelebilmesi için, her bir atomun bir ilah kadar sıfatları bulunmalıdır. Yani, cansız, şuursuz ve ilimsiz olan her bir atomu, sonsuz ilim, sonsuz, irade ve sonsuz kuvvet sahibi kabul edeceksiniz ki, bu kâinattaki yerini alabilsin. Böyle bir tasavvur, akıl ve mantıktan uzaktır.

Her bir atom, hareket ederek farklı tezgâhlarda farklı şekilde maddelerin dokunmasına sebep oluyor. Karbon, hidrojen, oksijen, demir fosfor, kükürt, azot ve potasyum gibi elementler meyvelerin teşekkülünde yaygın olarak kullanılır. Bunların bir kısmı söz gelimi kiraz ağacında kiraz yaprağının teşkilinde görev alırken, hemen hemen aynı elementler kiraz meyvesinin teşekkülüne sebep olurlar. Diğer taraftan aynı elementler şeftali, ya da kayısıda vazife alırlar. Onların bu görevler için hareket etmeleri ve gerekli yerlerde akıllıca kullanılmaları, bunların ezeli olmadığını, her şeye gücü yeten ve bütün kâinata sözü geçen bir yaratıcının istediği şekilde ve arzu ettiği yerde bunları kullandığını gösterir.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri