Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Kâinatta hiçbir şey, bu İmam-ı Mübin’in haricinde değildir. Mutasyonun zararlısı da, zararsızı da hepsi bu programa göre cereyan eder. Allah, bizim irademize bağlı olan her şeyi bir sebebe bağlamış. Mesela, Allah bize diyor ki;

 “Ey kullarım! Anne ve baba içkili veya uyuşturucu kullanmış halde bir araya gelirse, onlardan teşekkül edecek çocuğu geri zekâlı yaratırım.”

 Biz bu ikazı dikkate almayarak o fiili işleyecek isek, Allah bizim ne yapacağımızı önceden bildiği için, İmam’ı Mübin’de bizim için geri zekâlı bir çocuğu kaydediyor. Zamanı gelince, İmam-ı Mübin’in düsturları ile elementlerden o geri zekâlı çocuk yaratılıyor.  Böyle bir yaratılışa da, ya kromozom noksanlığı veya fazlalığı, ya da kromozom yapısı değişikliği sebep oluyor. Biz de bu geri zekâlılığın teşekkülüne sebep ne ise, bilimsel olarak onu ortaya koyuyoruz.

Demek ki, her olay, meydana gelmeden önce, zamanı, şekli ve yapısıyla, kısacası bütün yönleriyle, İmam-ı Mübin’de kayıt edilmiştir.  Âlemi şahadet dediğimiz bu görünen âlemde o varlıklar, İmam-ı Mübin’in düsturlarına göre yine Allah tarafından şekillendirilmektedirler

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri