Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Bu tarzda birleşmeler bitkiler âleminde de görülmektedir. Mesela elma (Malus) cinsi ile Böğürtlen (Sorbus) cinsinden Malosorbus adında bir bitki ortaya çıkmakta ve bu cins seviyesinde değerlendirilmektedir. Farklı cinslerden ortaya çıkan bu tip varlıkların kromozom sayıları ve yapıları farklı olduğu için, bunlardan yeni bir yavru meydana gelirken teşekkül eden gametler genelde dengesizdir. Bunların bölünen üreme hücrelerine eşit sayıda ve aynı özellikle kromozomlar gitmediği için, üremeyi sağlayacak olan gametlerin genetik yapıları dengesiz ve düzensiz oluşmakta, bu da onarlın eşeyli üremelerine engel olmaktadır. Onun için bu tip canlıların nesli genelde devam etmemektedir. Yani bunlar silsile halinde devam ederek, evrimcilerin iddia ettikleri gibi, farklı farklı canlıların oluşmasına kaynaklı etmemektedirler.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri