Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Her canlının yaşayabileceği şartlar, Allah tarafından genetik yapısında tayin edilmiştir. Mevcut çevre şartlarının zamanla değişmesi, o ortamda bulunan bazı canlıların genetik yapının tayin ettiği sınırları aşmışsa, o sınırı aşılan canlılar ortamdan kalkacaklardır. Bunun sınırı nedir? Hangi canlı hangi şartlarda ve ortamda hangi değişiklikler karşısında ortadan kalkacaktır? Bütün bunları tespit görevi bilim adamlarınındır.

            Bunu soru ve cevap şeklinde de ifade edebiliriz. Mesela siz bir soru soruyorsunuz. Sorunuz şu:

            Elma ağacı üzerinde gül yetişir mi?

            Bunun cevabını nasıl bulacağız? Denemekle. Elma ağacına gülü aşılarız. Buradan alacağımız sonuç, sorumuzun cevabıdır. Bu cevap olumlu da olabilir, olumsuz da. Burada soru da Allah’tan, cevabı da Allah’tandır. Yani, elma ağacının hayatını devam ettiren, bu ağaca aşılama irade, ilim ve iradesini bize veren de Allah’tır. Elma ağacı üzerinde gülü de yaratacak odur. Bizim yaptığımız, O’nun kâinata koyduğu bir takım prensip, kanun ve şartları, bilimin kurallarıyla ortaya çıkarmaktır.

            Şimdi bu prensipler çerçevesinde, yukarıdaki sorunuza dönelim. Evvela, böyle bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa bunun sınırları nedir? Bu tip çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlardan biz pratik hayatımızda nasıl faydalanabiliriz? Bütün bu ve benzeri soruların cevabı, bilimsel çalışmalarla ortaya konmaya çalışılır.

            Bu konuların dışında birisi olarak bizleri, bu ve benzeri çalışmalar ne dereceye kadar ilgilendirir? Zannediyorum çok fazla alakadar etmez.  Ancak, bu ve benzeri çalışmalarla, güya Allah’ın ilmi ve kudreti dışında bir şey yapıldığı iddia ediliyorsa, o zaman bizi alakadar eder. Bu konuda da her halde bir ölçümüzün olması gerekir.

            Bu konuda bir ölçü vermeden önce bir örnekle meseleyi anlatmak istiyorum. Bilgisayarınızda bin sayfalık bir kitap dosyası olduğunu kabul edin. Bu kitaptaki her bir harf ve hatta her bir boşluk bir karakterdir. Dolayısıyla bu kitapta binlerce, hatta milyonlarca karakter vardır. Şimdi bu dosyaya program dışı bir karakter, yani virüs gelse, bu dosyayı tamamen işlemez hale getirebilir.

            İşte kâinattaki her bir canlı böyle bir dosya gibidir. Her karakter de bir element sayılabilir. Bu canlı dosyasına da dışarıdan program harici bir element gelse, o dosyayı bozar. İşlemez hale getirebilir. Dolayısıyla, her bir canlının hayatının devamı, Allah’ın ilim, irade ve kudreti altındadır. O’nun bilgisi ve kudreti dışında hiçbir şey cereyan etmez.

 

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri