Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Bu sorunuz manay-ı harfi ile cevaplanabilir. Mana-i harfi mahlukata ve bütün kainata Allah hesabına ve Allah’ın sanatı ve eseri nazarı ile bakmaktır. Yani eşya kendi başına bir mana ifade etmez ancak sanatkarına işaret ederse bir anlam kazanır. Dolayısı ile eşya binlerce ışıklı levha ile Allah’a ve onun isimlerine işaret ediyorlar. Kur’an nasıl Allah’ı tarif eden kelami bir kitap ise kainat ve eşya da aynı şekilde Allah’ı bize isim ve sıfatları ile tarif eden tekvini bir kitap ve ayettir.

Mesela bir elmada kendi nefsine bakan bir yön varsa, Mucidi ve Sanatkarı olan Allah’a bakan  yüzlerce yönü vardır. İşte burada sanatkara ve mucide bakan yüzlerce yöne  manay-ı harfi ya da sizin ifadeniz ile manay-ı işari denilmiştir. Bu yönleri görüp tefekkür etmek ve imanı bu tefekkür ile  kuvvetlendirmek ise en büyük ibadettir. Risale-i Nurun bütün eczaları bu minval üzeredir.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri