Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Canlılarda genetik yapı, sadece birkaç kelimeden ibaret bir yazılım değildir. Bilindiği gibi, her bir gen binlerce baz ve enzimden meydana gelmektedir. Bu enzimlerin de temeli proteinlerdir. En basit, yani uzunluğu en kısa olan protein en az 300 aminoasit molekülünden meydana gelmektedir. Bir amino asit molekülü de, 4-5 hidrojen, iki karbon, bir azot ve bir oksijen atomundan hasıl olur. Bu atomların birleşmeleri enerji bağlarıyla olmaktadır. İşte bir proteini meydan getiren yüzlerce amino asitin her birisindeki atom bağlarının bir tanesinin yerinin değişmesi veya amino asitin sıradaki yerinin değişmesi, yeni bir yazılım, yani farklı bir karakter demektir.

Siz her bir amino asit molekülünde en az on atomun kombinasyonunu düşünün. Buna bir de en az 300 amino asit molekülündeki atomların yerlerini ve amino asitlerin sıralanma ihtimallerini ilave edin. Karşınızı, rakamlarla ifade edemeyeceğiniz kadar muhtelif varyasyon ve ihtimal çıkacaktır.

Konunun bir diğer yönü ise, gerek Hz. Âdem babamızda ve gerekse Hz. Havva validemizdeki kromozomlar, kıyamete kadar gelecek insanların renk ve ırk karakterlerini ihtiva ediyordu. Genetik açılımla zaman içerisinde genetik yapıdaki resessif karakterler ortaya çıkmakta, yeni kombinasyonlarla farklı karakterler hâsıl olabilmektedir. Mesela sizin gözünüzün genetik yapısı, Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan bu güne kadar gelen akrabalarınızın genetik yapısına sahiptir. Sizin göz karakteriniz, sizden önceki akrabalarınızın birisinin göz karakteri şeklinde olabileceği gibi, onlardan pek çoğunun göz karakterlerinin bir karışımına da sahip olabilir.

Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, kombinasyonun ne olduğu ve mahiyetidir. Kombinasyon, muhtelif ihtimallerden birisinin veya bir kaçının seçilmesidir. Bunu varyosyon, yani değişiklik olarak da ifade etmek mümkündür. Kombinasyon veya varyasyonun mutasyonla karıştırılmaması gerekir. Mesela sizin anne ve babanızda, atalarından gelen ve her birisinde 20 göz karakteri var. Sizin göz karakteriniz, 20 x 20 = ihtimalden birisi olacaktır. İşte bu seçilim kombinasyon veya varyasyon olarak ifade edilebilir. Bu seçilimi yapan Allah’ın küllü iradesidir.  Şayet sizin göz karakteriniz,  anne ve babanızda mevcut karakterlerden birisinin kimyevi veya bernzer bir sebeple değişimiyle ortaya çıkmışsa ve beklenen ihtimallerin dışında bir karakterse, o zaman o değişiklik mutasyon olarak adlandırılır.

Şimdi buradan hareketle Hz. Havva validemizdeki mitekondriyal DNA’nın yapısına bakalım. Onun kendisinin bizzat sahip olduğu, fenotipte kendisini gösteren bir göz karakteri vardır. Ama mitekondriyal DNA’da sadece bu göz karakteri yok. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların göz karakterleri burada şifrelenmiş durumdadır. İşte onun evlatlarında, buradaki kombinasyonlar sonucunda pek çok farklı göz karakterleri  Allah’ın  iradesi ve ilmi ile ortaya çıkacaktır.

Canlılardaki genetik yapının temelini teşkil eden DNA moleküllerindeki bilgiler aklın kavrayamayacağı kadar geniştir. Bu konu ile uğraşan genetikçiler, buradaki bilginin zenginliği için şöyle bir benzetme yaparlar:

İnsanın DNA’sındaki bilgilerin tamamını tespit mümkün olsa ve bu bilgileri bir ansiklopedide toplamak istesiniz,bu ansiklopedilerin miktarının, buradan aya kadar 100 metre karelik bir alanı dolduracağını ifade etmektedirler.

Şimdi her bir canlıda bu engin ve zengin bir bilgiyi, mikroskopla binlerce defa büyütmekle zor gördüğümüz bir alana, gayet ölçülü ve birbiriyle karıştırmayarak yerleştiren ve onu idare eden sonsuz ilim, kudret ve kuvvet sahibi bir yaratıcıyı görmezden gelip, işi tesadüfe, tabiata ve evrime havale etmek, bilimsel bir davranış değil, ateist ve ideolojik bir davranış ve düşünce tarzıdır.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tat

Paylaşma linkleri