Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Bilindiği gibi Cenab-ı Hakk’ın iki türlü yaratması vardır. Birisi inşaa suretiyle, yani kalsiyum, sodyum, potasyum, karbon, oksijen gibi mevcut elementlerden bir varlığı yaratması gibi. Bu tip elementler çimen ve çayırın yapısında kullanıldığı gibi, bu çimen ve çayırı yiyen koyundan da aynı elementlerle bir kuzu yaratılır.

Allah’ın bir diğer yaratma tarzı da ibda suretiyledir. Yani, mevcut elementlerde olmayan özelliklerdir. Bunlar yeniden ve yoktan yaratılmaktadır. Canlıların şekilleri ve sesleri ve davranışları gibi özellikler atom ve moleküllerde yoktur. Dolayısıyla bunlar ibda suretiyle yoktan yaratılmaktadır.

Burada anlaşılmayan, ya da karıştırılan husus, yoktan yaratılmanın şeklidir. Allah yarattığı her şeyi genelde bir sebebe bağlamıştır. Bebeğin yaratılmasına anne ve baba sebep olduğu gibi, elmanın yaratılmasına da elma ağacı sebeptir. Aynı şekilde sesin yaratılmasında da hava ve ses telleri bir sebeptir. Ses telleri ve hava bulunur, fakat cenab-ı Hak sesi yaratmayabilir. Nitekim ses teli de vardır, hava da vardır, Allah sesi yaratmayınca adam konuşamaz.
Yaratılışı tamamen hayır ve güzel olan bazı şeylerde Cenab-ı Hak, sebepleri koymadan doğrudan o şeyi yaratmaktadır. Mesela hayat böyledir. Her hangi bir sebep olmadan doğrudan canlılara hayat verilmektedir. Ama ölüm öyle değildir. Ölümün güzelliği ilk bakışta anlaşılamadığı için Allah, ölüm fiiline Hazreti Cebrali, ona da, kalp yetmezliği veya kalp krizini, şu ya da bu hastalığı, veya bir trafik kazasını perde etmiştir.

 Netice itibariyle, sebepleri de, sebeplerin sonuçlarını da yaratan Allah’tır. Allah’ın icraatına perde ettiği bir takım sebeplere takılarak perde arkasında esas iş görenin Allah olduğu unutulmamalıdır. O’nun sonsuz kudreti, ilmi ve iradesi, istediğini istediği şekil ve tarzda yaratmaya kadirdir.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri