Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Çekinik genin baskın gene dönüşmesi, hele istenen yönde, yani canlının gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacak şekilde dönüşmesi, çok istisnai bir durumdur. Böyle nadirattan olan şeylerle genelle yapmak, bilim etiğine uymaz. Orak hücreli anemi,  bir hastalıktır. Öyle bir hastanın sıtmaya karşı dirençli olduğu belirtilmektedir. Bununla bir genelleme yapmak uygun değildir. Baskın gen, dominant genin etkisinden kurtulursa, fenotipte etkisini gösterebilir.  
Baskın ve çekinik genlerin nükleotidi soruluyor. Bunlar ilmi çalışmalarla ortaya konacak hususlardır. Her genin yapısı farklıdır. Bu konuda ezbere bir ifade kullanılamaz.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri