Cevap: 

Değerli Kardeşimiz


Bu konuda dini bir hüküm ve nassı bilmiyoruz. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hakk’ın her şeyi sudan yarattığı beyan edilmektedir. Allah, bu ve benzeri varlıkları bir anda yaratılabileceği gibi, zaman içinde, yani tedrici olarak yaratmış da olabilir.

İlk yılanın, Hz. Musa’nın mucizesi olarak yaratılan yılan şeklinde bir anda yaratılmış olduğu görüşünün neye dayandığını bilmiyorum. Hz. Musa’nın asasının bir anda yılan şekline dönüşmesi bir mu’cizedir. Mu’cize, insanlar tarafından taklidi, yani benzerinin yapılması mümkün olmayan şey olarak tarif edilir. Canlıların insanlar tarafından meydana getirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla her canlının yaratılışı, ister tedrici, yani adım adım, isterse bir anda yaratılmış olsun bir mu’cizedir.

Bu konuyu anlamak için yılanın bugünkü yaratılışına bakmak gerekir. Günümüzde gerek yılan ve gerekse diğer bütün hayvanların yaratılışı zaman içerisinde ve adım adımdır. Önce dişi ve erkek gametler meydana gelir. Daha sonra dişi gamet olan yumurtanın döllenmesiyle zigot hâsıl olur. Uygun şartlarda ve belli bir süre sonra bu yumurtalardan yavrular çıkar. Bu yavrular yine belli bir süre sonra olgun fert haline gelirler.  

Bu hayvanların her birisinin ilk yaratılışının nasıl olduğu hususu bilinmemektedir. İlk yılanın ne zaman ve nasıl yaratıldığı hususu, ilmî çalışmalarla ortaya konacaktır. Canlılar ve özellikle hayvanlar ister tedrici, ister bir anda yaratılmış olsun, yaratıcının Allah olduğu kabul edilmek şartıyla, bir Müslüman için problem yoktur.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

 

Paylaşma linkleri