Cevap: 

Değerli Kardeşimiz;

Determinist demek yerine sünnetullah ya da adetullah demek daha uygun olur kanaatindeyiz.

Allah’ın varlığının ve birliğinin bütün kainatın genelinde ya da külli bir unsurun üstünde görülmesine vahidiyet  aynı birliğin kainatın bir cüzünde ya da bir parçasında  görülmesine de ehadiyet denilir ki bu adetullah gereği olarak her şey üstünde tecelli ve tezahür etmektedir.

Yani sizin verdiğiniz örnek üzerinden gidecek olursak  iki kardeşin bir birine benzememesi vahidiyeti ifade ederken  iki kar tanesinin benzememesi de ehadiyeti ifade ediyor ve bu bir adetullah olarak her şeyde tezahür ediyor.

Selam ve dua ile...

Paylaşma linkleri