Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Burada nazara verilmek istenen gayet açıktır. İnsanın embriyo safhasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Her bir insan ayrı bir şahsiyettir. Kendisine has yapısı, ruhu ve his dünyası vardır.  Her bir ferdin dünyaya gelip gelmeme noktasında bir rolü var mıdır? Her kes bunun cevabını “Yoktur” diye verecektir. Yani, Allah bizi yaratmasaydı, biz yaratılmamış olacaktık ve dünyada da hiç bir şey noksan olmayacaktı. Ya da Allah bizi taş olarak yaratmış olsaydı, biz taş olarak bu dünyaya gelip, yine taş olarak bu dünyadan ayrılacaktık.  Taş değil de, bir çiçek, ya da herhangi bir böcek olarak da yaratılabilirdik. Yani, her bir insanın dünyaya gelmeme gibi bir ihtimali olduğu gibi, insanın dışında bitki veya hayvan çeşitlerinden birisi olarak yaratılma ihtimali de vardı. Biz o varlıkları bir kenara bırakıp da insan olmayı kendimiz seçmedik. Allah, merhametinden, inayet ve rahmetinden dolayı bizi insan olarak yarattı.

 İşte biz, yokluk âleminden varlık âlemine taş olarak çıkmadığımız için, bununla da kalmayıp, bitki veya hayvan çeşitlerinden biri olarak değil de, akıllı, şuurlu ve sıhhatli bir insan olarak yaratıldığımız için Rabbimize hamd ve şükretmekle vazifeliyiz. Yoksa Allah bizi yaratma mecburiyetinde değildir. Hiç yaratmayabilirdi de. Hiç yaratmasaydı, ne demeye hakkımız vardı?

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri