Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Yukarıdaki soruda, İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin birbirine karıştırılmış. İmam-ı Mübin Kader Defteri, Kitab-ı Mübin ise, Kudret defteri’dir. Ağacın bütün şekil ve programı çekirdeğinde kayıtlıdır. Bu İmam-ı Mübin, ya da Kader Defteri olarak ifade edilir. Kitab-ı Mübin ise, o ağacın elementlerle vücut bulması, ağaç olarak yaratılmış olması halidir.

Bir başka misal; siz dokuyacağınız bir halının programını bilgi sayara yüklersiniz. Bu halının İmam-ı Mübin’idir. Halıyı bu programa göre dokursunuz. Dokunmuş halı da Kitab-ı Mübin’e, yani Kudret Defteri’ne örnektir. Aynı şekilde bilgisayara yüklenmiş bir kitap İmam-ı Mübin’e, kitabın çıktısının alınması da Kitab-ı Mübin’e misaldir. Bir binanın planı onun İmam-ı Mübin’i, binanın inşaat malzemeleriyle yapılmış hali ise Kitab-ı Mübin’idir.

Biz bir asır önce bu şahadet âleminde yoktuk. Allah’ın ilminde ve aynı zamanda İmam-ı Mübin’de, yani kader Defteri’nde kayıtlı idik. Bu asırda elementlerle bu şahadet âleminde yaratıldık. Kitab-ı Mübin’de, yani Kudret Defteri’nde yer aldık. Ama aynı zamanda İmam-ı Mübin’deki kaydımız da devam ediyor. Ölümle şahadet âleminden, yani Kitab-ı Mübin’den, yani Kudret Defteri’nden silineceğiz. Bu âlemdeki bütün işlerimiz ve davranışlarımız levhi mahfuzda kayıt ediliyor. Haşirde elbette bu defterler açılacak ve herkesin amelleri ortaya çıkacaktır.
 

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri