Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Dawkins’in sözünün tercümesinde bir yanlışlık söz konusu değildir. Dawkins’in o sözü söylemiş, ya da söylememiş olmasının çok fazla önemi yoktur. Her şeyden önce Dawkins, bir yaratıcıyı reddeden, bütün bilgilerini bu yönde ısrarla savunan bir ateisttir. Elde ettiği bütün bilgileri tesadüf ve gelişigüzellikle yorumlamaktadır. Dolayısıyla onun sözlerinin bilimsel bir değeri yoktur. Çünkü bilim adamı en başta tarafsız olmak durumundadır.  Bir kimse, Dawkins gibi ateizme dayalı pozitivist felsefe savunucusu olabilir. Bunun yadırganacak tarafı yoktur. Ancak, onların görüşleri felsefî bir değerlendirmedir. Bilimsel bilgi değildir.

Prof.Dr.Adem Tatlı

Selam ve Dua ile...

Paylaşma linkleri