Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Pythagoras Milattan Önce 570-495 yılları arasında yaşamıştır. Kâinatın merkezinin dünya değil, güneş olduğunu, dünya ve diğer gezegenlerin onun etrafında döndüğünü ileri sürmüştür. Bu düşünce o zaman kabul görmemiş. dünyanın sabit, güneşin dünya etrafında döndüğü  görüşü, Copernicus’a kadar devam etmiştir. Copernicus, 1500’lü yılların başında, dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü, kâinatın merkezinin dünya değil, güneş olduğunu ileri sürmüş ve bu görüşü kabul görmüştür. Yani, Pythagoras’un benzer düşüncesinden bin yıl sonra bu hakikat kabul edilmiştir.

Dünyanın, kâinatın merkezi olduğu yanlış görüşünde niçin bin yıl ısrar edildiği soruluyor. Bilim böyledir. Doğruların bulunması için bazen böyle bin yıl yanlışta ısrar edilebilir. Tıpkı şimdi, canlıların tesadüfen ve kendiliğinden, ya da tabiatın eseri olarak birbirinden teşekkül ettiği batıl evrim görüşü gibi. Ümit ediyoruz ki, bu evrim felsefî düşüncesindeki yanlışta bin sene ısrar edilmez.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri