Cevap: 

Değerli Kardeşimiz


Parazit canlılar da yine kendi hayat karakterleriyle doğrudan yaratılmışlardır. Mutualizm olarak adlandırılan ortak yaşam da böyledir.

Canlıların ortaya çıktıktan sonra zamanla gerek yapısının ve gerekse görevinin değiştiği şeklindeki yaklaşım, evrimcileri ileri sürdüğü bir görüştür. Deneye ve laboratuara dayalı bilimsel bilgi değil, bir yaratıcıyı devreden çıkarmayı esas alan tamamen felsefi bir düşüncedir.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri