Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

VolvoxKolonisi

Volvoxbölünme sonucu teşekkül eden tek hücreli organizmaların müsilaj madde içinde bir arada kalmaları ile hasıl olur. Koloni içerisindeki her bir hücre, bir yeşil algdir. Tatlısuda yaşayan Koloniler 1000 – 3000 arası hücreden meydana gelir. Hücreler bağımsız olmayıp aralarında sitoplazmik bağlantılar bulunur. Hücreler arasında farklılaşma ve işbölümü vardır.
 

Pandorina Kolonisi

Tek hücreli suyosunlarının müsilaj maddesi ile bir arada kalarak teşkil ettikleri bir kolonidir. Kolonilergenellikle 8, 16 veya 32 hücreden meydana gelmiştir. Hücreler arasında özelleşme ve iş bölümü yoktur. Koloni dağılacak olursa hücrelerin hayatları bağımsız olarak devam edebilir.
 

Darwinistler, Volvox ve Pandorina gibi koloni halinde yaşayan tek hücrelilerin zamanla çok hücreli canlılara dönüştüğü iddiasını ileri sürmektedirler. Halbuki bir hücrenin bir proteinin dahi tesadüfen veya kendiliğinden meydana gelmesi ilmen mümkün değildir.

Tek hücreli bir canlının çok hücreliye dönüşmesinin ilmî bir izahı yoktur. Genetik olarak böyle bir dönüşüm mümkün değildir. Çünkü canlıların genleri kendilerine hastır. Başka bir canlıyı verecek şekilde değişemez.

 Böyle bir dönüşüm şimdiye kadar hiçbir şekilde deney ve gözlemlerle ortaya konamamıştır. Söz konusu iddiayı doğrulayacak tek bir tane bile fosil kaydı da bulunmamaktadır.

Bu suyosunları kâinatın ilk yaratılışından itibaren aynı şekliyle mevcuttur. Söz konusu canlılar milyonlarca yıldır aynı kolonileşme sistemi ile yaşamaktadırlar. Milyarlarca yıl önceki suyosunları hangi yapıya sahipse, günümüzde de aynı şekil ve yapıda varlıkları devam etmektedir. Cenab-ı Hak her bir canlı çeşidinde olduğu gibi onları da kendilerine has genetik yapıda ve şekilde yaratmış ve nesillerini de günümüze kadar ulaştırmıştır.

Darwinistler ilk hücrenin ve daha sonra çok hücrelilerin nasıl meydana geldiğini açıklayamadıkları için, kendi âlemlerindeki, tek hücrelilerden zamanla çok hücreli varlıkların tesadüfen meydana geldiği şeklindeki felsefi düşüncelerini ispatlanmış bilimsel bilgi gibi takdim ediyorlar. Onların bu batıl fikirlerini dikkate almaya değmez.

Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

 

 

Paylaşma linkleri