Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Evrimin; değişme başkalaşma ve farklılaşma gibi pek çok manaları vardır. Canlılar, bünyelerine aldıkları ve dışarıya verdikleri elementlerle her an değişmekte ve başkalaşmaktadırlar. Ancak, bütün bu fiiller bir faille, yani özne ile olmaktadır. Yani, bunlar her şeye sözü geçen, atomdan galaksilere kadar bütün varlıkları idare ve kontrol eden sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah’ın eseridir.

Burada tartışma konusu olan, bir canlının genetik yapısını değiştirerek bir başka canlıyı vermesinin mümkün olup olmadığıdır. Allah isterse, bir canlıdan bir başkasını evrimleştirebilir. Ancak, bunu doğrulayacak hiçbir ciddi bilimsel bir delil yoktur.

Böyle bir düşünceyi savunanların gayesi, varlıkların tesadüfen ve silsile halinde birbirlerinden evrimleştiklerini iddia ederek, Allah’ı devreden çıkarmaktır.

Bu tip iddialar bilimsel bir sonuca değil, ideolojik ve felsefî düşüncelere dayanmaktadır.

Prof.Dr.Adem Tatlı

Selam ve Dua ile..

Paylaşma linkleri