Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

1856 yılında Dr. Fuhtrott tarafından Almanya’nın Düssel­dorf ci­varındaki Neanderthal vadisinin Feldhofor mağarasında bulunmuştur. Homo sapiens’in bir ırkı olan Nean­dert­hal Adamı’nın kafatası büyüklüğü, ortalama olarak günümüz insanınki kadardır. 35-100 bin yıl önce ya­şadığı tahmin edilir. Neanderthal Adamı, yüz yıldan daha uzun süredir “kalın kaşlı, kaba tabiatlı, vahşi karakterli ve eğik yürüyen bir varlık” olarak tarif ve takdim edilegelmiştir. Aslında Neanderthal Adamı’nın şu andaki in­sanlardan farkı, çeşitli kabilelerin birbirleri arasındaki farktan daha azdır200.
 

Neanderthal ırkının özelliklerinden ileri fırlamış ağız ve kaş çı­kıntısı, zenci ırkının tipik karakteridir. Neanderthal adamı eğik iskelet yapısına sahiptir. Ivanhoe, “Neanderthals Had Rickets” adlı makalesinde, bu yapının, kuy­ruksuz maymunlara akrabalığından dolayı değil, D vitamini nok­sanlığının sebep olduğu eklem ve kemik hastalığından kaynaklandığını belirtir192.

Neanderthal Adamı’nın bitki yetiştirdiği, zarif/güzel aletler ile bo­yanmış resimler yaptığı, bazı dinî inanışlara sahip olup ölülerini gömdüğü ve bir yazı çeşidi kullandığı bilinmektedir201.

Bugün Neanderthal Adamı, “Homo sapiens” (günümüz insanı) olarak sınıflandırılmaktadır. Neanderthal Adamı’nın bir iş elbisesi giyerek bizim caddelerimizde yürümüş olması hâlinde diğer insanlardan ayırt edilemeyeceği belirtilir54

Paleontolog Erik Trinkaus, günümüz insanı ile Nean­dert­hal Adamı arasında farkın bulunmadığına dikkati çeker ve şöyle der:

Neanderthal kalıntıları ve günümüz insan kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neanderthal’in anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zekâ seviyesi veya konuşması bakımından günümüz insanından hiç farkı yoktur” 202.
 

 


200. Dobzhansky, T. Chamging Man. Science. 1967, Vol.155, p.  410.
192. Anhoe, F. Neanderthals Had Rickets. 1970, Nature. 8.Aug.
201. Use of Symbols Anteclates Neanderthal Man. Science             Digest.Vol.1.73.1973.p.22.
202. Trinkaus,  E. Hard Times Among the Neanderthals. Natural History, cilt 87, Aralık 1978, s.10.
54. Gish, D.T. Evolution: The Fossils Say No! 1981. Terc. Â. Tatlı,  Fosiller ve Evrim. Cihan Yayınları, İstanbul. 1984.
 

Selam ve Dua ile..

Paylaşma linkleri