Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Evrimcilerin hayatın başlangıcıda dahil olmak üzere bütün canlı çeşitliliğinin tesadüfen birbirinden nasıl türediğini açıkladığı iddiasındadırlar.

Yani ''Biz hayatın başlangıcı hariç hepsini açıklayabiliyoruz'' diye bir iddiaları bulunmuyor.Adeta büyük bir küstahlıkla her soruya kendi idolojik fikirleriyle türlü türlü masallarla cevap verebildikleri iddiasındadırlar.

Halbuki hayatın başlangıcını izah edemedikleri gibi canlı türlerindeki kompleks yapıyıda izah edememişlerdir.Bir tek hücrenin tesadüfen nasıl oluştuğunu açıklayamayan evrimciler, o hücrelerden milyonlarca kez daha kompleks yapıya sahip canlı türlerinin hepsinin tek tek nasıl oluştuğunu nasıl açıklayabilirler?


Evrimcilerin uslubu biyolojiden bahsettikleri cihetiyle bilimsel görünebilir.Hatta biyolojiyi kendi ideolojilerine alet etmedikleri çoğu zaman anlattıkları bilimsel hakikatler olabilir.Siz buna aldanmayınız.Zira onlar her zaman bilimsel bilgileri kendi fikirleri çerçevesinden yorumlarlar.Bu ise onların bilimsel değil ideolojik bir fikir yapısına sahip olduklarını gösterir.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri