Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Evrim fikrinin bataklığına düşmüş bazı kimseler Kuran ayetlerini yanlış yorumlayarak farklı manalar vererek bilerek veya bilmeyerek dine zarar verme eğilimindedirler.

Aynın şekilde Evrimden değil tekamül , Tahavvülat gibi hakikatlerden bahseden alimlerin görüşleride çarpıtılmış evrim gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

Cevabınız için tıklayınız..

Selam ve Dua ile..

Paylaşma linkleri