Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Bilimlerin görevi, kâinattaki varlıkları tanımak ve bunların, yapı, şekil ve mahiyetlerini ortaya koymaktır. Allah’a inanan bir kimse, bu kâinatın tamamını Allah’ın eseri kabul eder. Zaten mantıklı düşünme de bunu gerektirir. Çünkü, bir eser varsa, mutlaka bir ustası olacaktır. Bu koca kâinatta hiçbir şey gelişigüzel ve başıboş değildir. Her şey, son derece planlı ve programlı ve sanatlı yaratılmış olmakla beraber, birbiriyle o kadar çok irtibatlıdır ki, adeta birisi olmazsa diğeri olmayacak derecededir. Mesela, hem bitkilerde, hem hayvanlarda ve hem de insanlarda, solunum sistemi, atmosferdeki havaya göre, kulaklar seslere göre, gözler çevreye ve güneşe göre, elma, armut gibi bütün yiyecekler midelere göre tanzim edilip planlanıp yaratılmıştır.

Kâinattaki bu canlı ve cansız varlıkları, yapsak yapsak biz yapacağız. Çünkü, yeryüzünün en akıllı ve şuurlu varlığı insanlardır. Bir elmayı, bir koyunu, bir ineği, bir sineği biz insanlar yapıp yaratmadığımız ortadadır. Bizim kendimize bile sözümüz geçmemektedir. Dünya gelişimizi, 7-8 yaşlarına gelince kısmen anlamaya başlıyoruz. Lokmayı yuttuktan sonrasına ona sözümüz geçmiyor. Bütün sindirim işleri bizim irade ve iktidarımız dışınca cereyan ediyor. Parçalanan besinlerin nereye ne zaman ve nasıl gideceği, tamamen bizim bilgimiz ve kudretimiz dışında cereyan ediyor. Yani, bizde de, bizim dışımızda birisi tasarruf ediyor, bizim vücudumuzda icraat yapıyor.

İşte gerek bizim vücudumuzda ve gerekse başka canlıların vücutlarında ve bütün dış âlemde, bu saydıklarımız ve sayamadığımız binlerce fiilin sahibi sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah’tır. Bunu din değil, bilim söylüyor. Daha Allah’ın yaratma fiiline nasıl bilimsel delil istiyorsunuz? İnsanı kendi varlığından daha açık, daha belirgin,

Bir yaratıcıyı, inançsızlığın gereği olarak kabul etmeyenlerin, dereden tepeden su getirme misali, akıl ve mantığın haricinde bir takım felsefi yorumlara girip, değerlendirmelerde bulunmaları bilimsel kabul ediliyor.

Diğer taraftan her bir varlığın, sanatlı ver hikmetli yapılışı, bazen birden çok hikmet ve gayeye hizmet edecek şekilde planlanmış ve programlanmış olduğu görüldüğü ve bilindiği halde, yaratılışa ve Allah’ın varlığına bilimsel delil isteniyor. Kâinatta Allah’ın eseri olmayan, O’nun sonsuz ilim, irade ve kudretini ortaya koymayan tek bir varlık gösterebilir misiniz? Her bir yaprak, her bir çiçek, her bir böcek, her bir taş, her bir ağaç ve her bir kuş, Allah’tan ve yaratılıştan başka neyi gösteriyor?

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

 

Paylaşma linkleri