Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Önce evrim kelimesinden ne anlaşılması gerektiğinin belirtilmesi gerekir. Evrim kelimesi; değişme, başkalaşma ve farklılaşma manalarında kullanılmışsa, bu manada değişim Allah’ın ilim, irade ve kudreti altında her an ve her yerde ve özeklikle canlılar âleminde devam etmektedir.

Şayet evrimden, bir türden bir başka türün kendiliğinden veya tabiatın eseri olarak meydana geldiği ileri sürüyorsa, yani Allah devreden çıkarılıyorsa, böyle bir değişim kâinatın hiçbir yerinde mevcut değildir. Çünkü kâinatın tamamı Allah’ın eseridir. Allah’a göre, az-çok, büyük-küçük, kolay-zor yoktur. Her şey O’na göre birdir. Bütün âlemlerin idaresi, bir atomun idaresi gibidir. Yani, O’nun bir atomu idarede harcadığı kudret ne ise, bütün evrenin idaresi için harcadığı kudret aynıdır. Bir atomu yaratmada harcadı kudret ne ise, Cennet ve Cehennem de dâhil, bütün âlemleri yaratmada harcadığı kudret aynıdır. Hatta, Allah mevcut kâinatın sonsuz katı kadar daha âlem yaratacak olsa, yine ona harcayacağı kudret, bir atomu yaratmada harcadığı kudret gibidir. Yani O’na göre, bir atomu yaratma ve idare etmeyle sonsuz kâinat yaratma ve idare etme arasında fark yoktur.

Kâinatta bir atom dahi başıboş ve kendiliğinden hareket edemez. Her bir atomun nerede ve nasıl görev alacağı, Allah’ın ilmi ve idare ve kudretiyle tayin edilmekte ve yerine getirilmektedir.

Selam ve Dua ile...

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri