Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Kur’an-ı Kerim, evvel emirde bir din kitabıdır. İnsanların Allah’a karşı vazifelerini, dünya ve ahiret hayatının mahiyetini insanlara bildirir. Bilim ve fenne ait meselelere kısa, öz ve bazen remiz tarzında, ya da teşbih ve temsille işaret eder. Muhatabı her asırda, çok farklı eğitim ve anlayış seviyesindeki insanlardır. Dolayısıyla Kur’an’ın fenne ait meselelerinden her devir insanının ve hatta farklı her ilim ve sanat sahibinin anladığı ve ortaya koyduğu ve koyacağı görüşler olmuştur ve olacaktır. Günümüzde Big Bang anlayış ve izahı ile Kur’an’ın işaret ettiği bir takım hakikatler örtüşüyor olabilir. Ama yarın bir başka  görüş ve teori, burada tema edilmeyen bir yönünü de ortaya koyabilir, ya da Big Bang’in bazı görüşlerini tadil edebilir.  Çünkü, kıyamete kadar bu konularda farklı kanaat ve düşünceler gündeme gelecektir.

Kur’an, incelenen her bir varlığın ve o varlığın tâbi olduğu kanun ve nizamların Allah’ın eseri olduğunun bilinmesini ister. O konudaki açıklama ve yorumu bize bırakır. Yani, birileri kâinatın nasıl yaratıldığı hususunda, Biğ Bang’in aksine çok farklı görüşler ileri sürebilirler. Ayet ve hadislerin o konudaki açık hükümlerine aykırı olmamak ve her şeyin Allah’ın eseri olduğu bilinmek şartıyla, İslâmiyet bu farklı düşünce ve yaklaşımlara sıcak bakar ve hatta teşvik eder. O bakımdan, kâinatın yaratılışı hakkında fen ve felsefenin ileriye sürdüğü görüşlerin, yukarıdaki şartlar çerçevesinde, mutlaka dinden vize alması veya Kur’anca doğrulanması zarureti yoktur

Prof.Dr.Adem Tatlı

Selam ve dua ile..

 

 

Paylaşma linkleri