Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Evvela ''Evrim'' kelimesinde ki kastın ne olduğu çok önemlidir.Zira eğer ''Evrim'' kelimesi değişme,başkalaşma,yenilenme manasında kullanılıyor ise kainatta hiçbirşey kararında durmuyor.Herşey Cenabı Hakkın eşsiz sanatını göstermek için gizli bir kudret eli tarafından değiştiriiyor, yenileniyor, süslendiriliyor.

Eğer ''Evrim'' bir türün başka bir türden tesadüfi mutasyonlarla bir yaratıcıya gerek olmadan meydana geldiği söyleniyor ise bu sadece felsefik bir görüş, bir ideolojidir.

''Evrim'' savunucuları bir yaratıcıyı ortaya koymadan tamamen devreden çıkartarak kainattaki hadiseleri izah etmeye eblehçesine çalışır. Sadece bu yönden dahi evrim ile İslam ile zıt düştüğünü görmek mümkün.

Bu hususta İslam ve Evrim İki Zıt Kutup adlı makalemizi okumanızı öneriyoruz.

Makaleyi okumak için tıklayınız

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri