Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

İnsanlık tarihi boyunca yaratılış düşüncesi iki yol takip etmiştir. Birisi, Semavî kaynaklara dayalı olan ve bu beyanlar etrafında şekillenen yaratılış düşüncesidir. Semavî kaynaklarda belirtilen yaratılışın ana çerçevesi, canlı, cansız her şeyi Allah’ın yarattığı ve idare ettiği, atomdan galaksilere kadar her şeyin idaresinin O’nun elinde olduğu belirtilmiştir. Ana tema böyle olmakla beraber, her bir varlığının nasıl teşekkül ettiği ve ilk yaratılışından itibaren bir değişiklik geçirip geçirmediği gibi konular hakkında teferruatlı bilgi verilmemiştir. İşte her devrin insanları, kendi anlayış ve bilgi birikimlerine göre, inançları doğrultunda, bu konularda yorum ve görüş bildirmişlerdir.

Yaratılış konusunda ikinci yol ise, Semavî kaynakların bu konudaki beyanlarını dikkate almayan, tamamen kendi bilgi birikimi ve felsefî tasavvurlarına göre görüş beyan edenlerin yoludur. Bu grubun görüşleri birbirine kuvvet verici olmadığı gibi, tamamen şahısların o günkü bilgi birikimleri ve zekâ seviyeleriyle sınırlıdır. Bunlar bir yaratıcıyı kabul etmedikleri için, yaratılışı bütün insanlık tarihi boyunca tesadüfle, tabiatla veya kendi kendine meydana gelmeyle açıklamaya çalışmışlardır.

Selam ve dua ile...

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri