Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Sadece insanlarda değil tüm canlılarda anatomik yapı benzerliği vardır.Aynı zamanda hem makro ölçekte hemde mikro ölçekte yapılarımız birbirine çok benzemektedir.Bu benzerlk tüm canlıların ustasının bir olduğuna delilildir.

İnsanların benzerliklerini ölçerken kıstas aldığınız kriterler farklılaşır.İnsanların hepsi bir açıdan birbirine benzerken küçük farklılıklar nazara alınırsa(Gözlerin çekik olması,kulakların yapısı burun yapısı ağız yapısı vs..) elbette benzemiyor denilebilir.Ama hakikat manasında tüm insanların yapıları , benzerlikleri aynıdır.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri