Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Evrimi sadece İnsanın maymun ile ortak bir atadan türediği iddiası olarak görmek büyük bir hata olur.Zira evrimin temelinde yatan bir yaratıcı inkar etmek ve kainatı bütün herşeyi tesadüfe havale edip dinleri iptal etmektir.Bunu en zahir kanıtı evrimin takipçilerinin büyük çoğunluğunun hatta hemen hemen hepsinin bir dine mensub olmayan fikir akımlarına mensub olmalarıdır.

Maymun ile genetik benzerliğimize gelecek olursak ;

Canlılar aynı temel yapı taşlarından oluşmuş varlıklardır.Birbirlerine benzemeleri ortak bir atadan türediklerine değil ustalarının bir olduğuna delildir.

Bu hususta aşağıda ki makaleyi okumanızı öneririz.
 

Ortak ata mı , ortağı olmayan yaratıcı mı ?(Bilim yaratılış diyor - 27)

Ayrıca ilave bilgi için;
 

İnsanla maymun arasındaki genetik benzerlik %98 midir?

Evrimin İslam ile bağdaşıp bağdaşmayacağı hususu için aşağıda ki makaleyi okuyabilirsiniz.
 

Çevremde evrimi kabul eden Müslümanları görüyorum, bu durumu nasıl açıkayabiliriz?Selam ve dua ile..

 

 

 

Paylaşma linkleri