İnsanın bilinen en eski atası olduğu varsayılan ‘Australopithecus africanus’un, bu iddiaya dayanak oluşturduğu düşünülen önemli özellikleri taşımadığı ortaya çıktı.;


 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan 3 milyon yıllık ‘Taung Çocuğu’ adlı fosil üzerinde gelişmiş görüntüleme teknikleriyle yapılan araştırma, insanın kökenine ilişkin evrim teorilerini altüst etti.

Güney Afrikalı ve Amerikalı bilim adamlarınca yapılan araştırma, insanın bilinen en eski atası olduğu varsayılan "Australopithecus africanus'un, bu görüşe dayanak oluşturan bazı önemli özelliklere sahip olmadığını ortaya koydu.

Wits Üniversitesi profesörlerinden Raymond Dart tarafından 90 yıl önce ortaya çıkarılan ‘Taung Çocuğu’  adlı fosil, insanın atası olduğu düşünülen ilk türlerdeki beyin evrimine ilişkin en iyi örnek olması bakımından büyük bir bilimsel öneme sahip bulunuyor. Modern insanın bebek ve çocuklarında bulunan önemli kafatası adaptasyonlarını sergilediği savunulan fosil, insanın kökenine ilişkin teorilere de dayanak teşkil ediyor.

Güney Afrika'daki Wits Üniversitesi'nde yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografisi yardımıyla yapılan araştırma, ‘Australopithecus africanus’un modern insanın bebekleri ve çocuklarındakiyle aynı kafatası adaptasyonunu gösterdiğine ilişkin teorilerin güvenilirliğini sarstı. Araştırmayla, 3-4 yaşlarındaki bir ‘Australopithecus africanus’ çocuğuna ait olduğu düşünülen fosildeki prefrontal (alın) bölgesi adaptasyonunun modern insan bebeklerindekinin benzeri olduğuna ilişkin görüşün doğru olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Başka bir örneği yok

Witwatersrand Üniversitesi’nden Dr. Kristian J. Carlson, Columbia Üniversitesi’nden Prof. Ralph L. Holloway ve Florida Atlantic Üniversitesi’nden Douglas C. Broadfield tarafından yapılan çalışma, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

Carlson, Withwatersrand Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, araştırmanın, insan bebeklerindeki doğum sonrası beyin gelişimini kolaylaştıran ve mevcut olmadığı hallerde bunun gecikmesine yol açan iki özellik olan kalıcı ‘metopik sütür’ ve bıngıldağın bu fosilde mevcut olduğu varsayımından yola çıkılarak oluşturan "evrim senaryolarının kuşkulu olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.

Carslon, "Mevcut fosil kalıntısı ve şempanze varyasyonu arasında yapılan kıyaslamanın bu evrim senaryosunu desteklemediğini" belirtti. Carlson, ayrıca, fosildeki kafatası özellikleri veya kafatası boşluğu kalıbı ile insan davranışında etkili olduğu belirtilen prefrontal (alın) lobundaki genişleme arasında, eldeki fiziksel delillere dayanılarak belirgin bir bağlantı kurulamadığını söyledi.

Carlson, insanda görülen kafatası adaptasyonunun "daha önce başka türlerde de görüldüğüne" ilişkin halen elde bilimsel bir delilin bulunmadığını ifade etti.

Milliyet.com

Paylaşma linkleri