Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

.Bir canlıda her hangi bir genin varlığı,  o genin ortaya koyacağı fonksiyonuyla bilinir. Genellikle karakterler tek genin değil, pek çok genin sorumluluğunda ortaya çıkar. Mesela, insanda gözün teşekkülünden sorum pek çok gen vardır. Evvel emirde gözün yerinden, şeklinden, büyüklüğünden, yapısından, yapısında yer alacak doku ve organlardan ve en nihayet görme işleminden sorumlu genler vardır. Görme işleminin meydana gelebilmesi için, bütün bu genlerin hepsinin kontrolünü elinde tutan ve bütün vücutla uyumlu çalışmalarını sağlayan nihayetsiz ilim, irade ve kudret sahibi birisine ihtiyaç vardır.  

İnsanda kuyruk geni değil, kuyruk sokumu genleri vardır. Bunlar insanda bir çıkıntı meydana getirir. Bu yapının insana sağladığı pek çok fayda vardır. Bunlardan birisi, bu sayede insan bağdaş kurara rahat oturabilir. Şayet o kuyruk sokumu olmasa insanın rahat oturması mümkün değildir.

Kabul edin ki, iddia edildiği gibi insanda kuyruk geni bulunsun. Hatta kuyruk mevcut olsun. Bu yine insanın kuyruklu maymundan meydana geldiğini göstermez.  Başka canlıdan meydana geldiğine delil olamaz. Kendine has özelliği olan ve kuyruğu bulunan bir varlık olarak kabul edilir. İnsanın maymundan meydana geldiğinin bilimsel ispatı, maymundan bir değil, birden çok insanın meydana gelmesi ve neslinin devam etmesiyle anlaşılır.
 

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

 

Paylaşma linkleri