Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Evrim temel unsurlarıyla yaratılışa zıd bir görüştür.Temelinde varlıkların insan, hayvan, canlı, cansız, ayırt etmeden bir yaratıcıya ihtiyaç duymadan tesadüfen varolabileceklerini söyler.

Bu yüzden İnsanın yaratılıp diğer hayvanların evrimle oluşması gibi bir durum söz konusu değildir.

Hayvanların yaratılışı hususu;
 

Evet, hayvanlar da topraktan yaratılmıştır. Onların bedenlerinde yer alan –topraktan- unsurlar, insanların bedeninde de yer almaktadır. Bu da her iki tür varlığın da topraktan yaratıldığını gösterir.

Ancak bitkilerin, hayvan ve insan gibi canlıların yaratıldığı kaynak toprak olmakla beraber, bunların varlığı, devamı ve devamları için gerekli ihtiyaçları da suya bağlıdır.

Bu ve bunun gibi konulara işaret etmek üzere, Kur’an’da bütün canlıların sudan yaratıldığı açıkça ifade edilmiştir:

“Hayatı olan / canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?”(Enbiya, 21/30)

“Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”(Nur, 24/45)

Selam ve dua ile..

 

 

Paylaşma linkleri