Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Anne karnında embriyo safhasında bir cenin, insana benzerliği pek azdır. Zaten başlangıcı bir hücre. Bir, iki, ya da üç hücre size hiçbir şey hatırlatmaz. Hücreler çoğalıp aralarında iş bölümü kurulunca, bir taraftan da insan şekline doğru gelişme başlar. Önceleri baş, neredeyse vücudun yarısı kadardır. Gözler ve ağız henüz yeni belirmeye başlamıştır.

Tek hücreden itibaren, hücreleri çoğalan ve farklılaşan ve zamanla şekillenen insan ve diğer canlılar, rahimde belli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar şekilden şekle girmekte, değişik görüntü ve yapılar sergilemektedirler. Bu gelişme ve farklılaşmalarda binlerce gen ve enzim rol oynamaktadır. Hangi karakterlerin hangi genler ve enzimler tarafından kontrol edildiğini tespit öyle kolay ve anlaşılır bir şey değildir. Bu gün gerek insan ve gerekse diğer canlıların embriyolojik gelişmelerindeki değişim ve farklılaşmaların pek azını gün yüzüne çıkarmışız. Pek çok yapı daha araştırılmayı bekliyor. Araştırmalarla zamanla bunlar ortaya konacaktır.

Hal böyleyken, bilimi dinsizliğe alet eden ve insanın ve diğer canlıların daha aşağı yapılı varlıklardan tesadüfen ortaya çıktığı iddiasına delil arayanlar, embriyo safhasındaki canlıların belli devrelerindeki yapı ve benzerliklerini sık sık gündeme getirmekte ve bu benzerlikleri kendi ideolojileri yönünden açıklamaktadırlar.

Embriyo safhasındaki canlılar hangi yapıyı geçirirse geçirsin, ne şekilde bir benzerlik sağlarsa sağlasın, mutlaka bunlar Allah’ın eseridir ve kesinlikle bir başka canlının kalıntısı değil, her canlı türünün kendine has genetik yapısının özelliğidir.

Dinsizliği kendisine dava edinen bazı araştırıcılar, canlıların yaratılışıyla ilgili bilgi kirliliği ile, bu tip yapıları araştırma durumunda olmayan kimseleri, kendi ideolojileri doğrultusunda yönlendirmeye gayret etmektedirler. Bu tip değerlendirmeleri fazla nazara almayın.

Bilim adamının görevi, kâinattaki varlıkları araştırıp sonuçlarını ortaya koymaktır.  Yoksa, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmayan, canlıların belirli safhasındaki bir takım benzerlik ve farklılıklardan hareketle fikir üretmek ve bunlarla yorum yapmak, bilimsel bilgiye değil, tamamen felsefî ve ideolojik düşünceye dayanan davranışlardır. Dikkate almaya değmez.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri