Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Hangi amino asiti hangi bazın veya nükleotitin şifreleyeceğini belirleyen İlahi iradedir. Kâinattaki bütün atomlar, o külli ve sonsuz ilim ve kudretin kanunlarına tâbidirler. Bütün varlıkların teşkili ve meydana gelmesi, atomların hareketi ve belirli bir yerde görev alması, o sonsuz kudretin ve sınırsız ilmin tayin ve tespit ettiği plan ve programlar çerçevesinde cereyan eder. Mesela, incir ağacının bütün plan ve programı, incir çekirdeğinin içine şifrelenmiştir. Aynı şekilde bütün bitkilerin programları çekirdek ve meyvelerinde, bütün hayvanların plan ve programları yumurtalarında ve spermlerinde programlanmıştır.

Genel manasıyla bu yapılar kromozomlarda ve dolayısıyla kromozomları teşkil eden DNA’larda şifrelenmiştir. Bir yaratıcıyı kabul etmeyenler, bu programı DNA’lara vermekte ve onları “Akıllı Moleküller” olarak adlandırmaktadırlar. Moleküller atomlardan meydana geliyor. Karbon, oksijen, hidrojen, azot ve fosfor gibi atomlarda hayat, akıl ve ilim yoktur. Bu cansız ve akılsız atomların bir araya gelerek molekül teşekkül ettikleri zaman akıllı ve ilim sahibi olmaları mümkün mü? Böyle bir safsata kabul edilebilir mi?

Bu konunun daha iyi anlaşılması için makinada dokuduğumuz halıyı misal alabiliriz. Üzeri muhtelif desenli 100 metre kare halıyı dokumak için önce onun plan ve programını hazırlayıp bilgisayara yüklüyoruz. Bu bir bakıma dokunacak halının kader defteridir. Yani halı, bizim hazırladığımız bu programa göre şekillenecek ve dokunacaktır. 100 metre kare halıyı dokumak için bilgisayarın düğmesine bir defa basmak, yani “Ol” demek kâfidir.

Halı ipliklerden, iplikler moleküllerden ve moleküller de atomlardan meydana gelmektedir. Halıdaki şekillerin yapısı, sayısı ve hangi büyüklükte dokunacağı, tamamen bizim programımız doğrultusunda olacaktır. Halı saatte bir metre kare dokunuyorsa, 100 metre kare halı yüz saatte dokunacaktır. Biz bir “Ol” komutuyla, o programda görev alacak milyarlarca atoma, hem de saatlerce sonra görev alacaklar da dâhil, hepsine emir verebiliyoruz.

İşte bunun gibi, sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi Cenab-ı Hak da, her mevsimde olduğu gibi, bahar mevsiminde de belirli programlar çerçevesinde yeryüzü halısını teşkil eden bütün varlıkları, atomlara verdiği emirle belirli programlar çerçevesinde dokutmaktadır.

Görüldüğü gibi, hangi amino asitin hangi bazı şifreleyeceği ve hangi şekilleri dokuyacağı, İlahi iradenin çizdiği plan ve programa göre olmaktadır. Kâinatta tek atom dahi, bu plan ve program haricinde hareket edemez.


Selam ve dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri