Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Bu hususta Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinde şöyle denilmiştir;
 

''Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya mâsiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli meseleleri ihata edemediklerinden, bir gurur-u ilmî ile inkâra saparlar ve nefyederler. Evet, o mânen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve mâneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı olan imanî mes’eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalâlete atarlar, boğulurlar.

Eğer dikkatle kendi küfürlerinin iç yüzüne ve dalâletlerinin mâhiyetine bakabilseler, görecekler ki, imanda bulunan mâkul ve lâyık ve lâzım olan azamete karşı, yüz derece muhâl ve imkânsızlık ve imtinâ o küfrün altında ve içindedir.'' (1)

İnsanlar anlayamadıkları şeyleri inkar etmeye meyillidir. Özellikle fen ve felsefe terbiyesinde yetişmiş bir bilim adamının, benlik ve egosu aşırı şişkinleştiği ve her meseleyi soyut aklı ve fenni malumatı ile halledeceği zehabına kapıldığı için, onun aleminde akıl ve fen ile halledilemeyecek bir mesele yoktur. Bu hissiyat dem ve damarlarına işlediği için aksini düşünemiyor. 

Materyalist felsefenin "laboratuvara girmeyen hiçbir şeyin aslı ve esası yoktur" hükmü, bu düşüncenin bir mahsulüdür. Yani aklını ve gururunu vahyin üstünde tuttuğu için, inkar bataklığından kurtulamıyor.

Mesela; bu zihniyette olan birisinin önüne boyunu aşan bir metafizike dair bir mesele gelse ve meseleye gücü yetmese, yani meseleyi ihata edip anlayamasa onu hemen inkar eder. Zira onun alemine göre akıl ve fen ile halledilemeyecek bir mesele yok, öyle ise bu mesele asılsız ve olmayan bir şey deyip kendini aldatır. Halbuki çok hakikatler vardır ki soyut akıl ve fennin mikyası ile değil, ancak vahyin o eşsiz beyan ve ispat gücü ile anlaşılır. Ama benliği ve egosu şişkin bu adam, vahyin terbiyesine girmek istemiyor. İşte bu adamı inkar batıklığına sürükleyen şey; saçma gurur ve egosudur.

(1)Nursi Risale-i nur Külliyatı 7.Şua

Selam ve Dua ile..

Sorularlaevrim

Paylaşma linkleri