Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Günümüz insanı ile geçmişte yaşamış insanlar arasında, bir takım yapı ve kültür farklılıkları olabilir. Bu tip farklılıklar günümüzdeki insanlar arasında da vardır.  Bütün insanlar, fotokopi makinesinden çıkmış bir kâğıt gibi birbirinin aynı değildir. Huy ve davranış bakımından farklılık olduğu gibi, anlayış ve düşünce itibariyle de değişiklikler görülmektedir. Birisi geri zekâlı olup evin yolunu bulamazken, diğeri güneşe seyahat edebilmektedir. Cenab-ı Hak, her insanın genetik yapısını, farklı kombinasyonlara uygun tarzda yaratmıştır. Yavrunun teşekkülü esnasında kromozomların bölünmeleri ve gen aktarımlarında bir takım sebepler çerçevesinde, her ferdin genetik yapısında çok farklı birleşmeler ve ihtimaller söz konusudur. Mesela bir ferdin göz renginin teşekkülünde çok farklı ihtimaller ortaya çıkar. Her bir şahsın göz renk ve karakterinde, Hz. Âdem’den bu tarafa bütün neslinin karakterleri mevcuttur. Dolayısıyla bu karakter arasında çok değişik ihtimaller olabilir. Ama olabilecek değişiklik, insanın genetik potansiyeli ile sınırlı olacaktır.

  Ama bütün bu farklılıklar, insan gen havuzu içerisinde cereyan etmektedir. İnsan olmada hepsi ortaktır. Gelecekte bir takım değişiklikler olabilir mi? Mümkündür. Ancak, bu değişiklik onları insan olma vasfından çıkarmaz. Şunu da unutmamak gerekir ki, olan veya olabilecek bütün işler, Allah’ın ilim, irade ve kudretinin eseridir. Hiç bir iş ve hareket plansız ve gelişigüzel, kendi başına olmaz ve olamaz.

Selam ve Dua ile..


Prof.Dr.Adem Tatlı

Paylaşma linkleri