Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Hayvanların ve bütün kainatın yaratılış hikmeti ve gayesi elbette pek çoktur.Tüm canlılarda olduğu gibi hayvanlarında yaratılmasının en büyük ve en birinci hikmeti Cenabı Hakkın isimlerine ayinedarlık etmeleri onu hamdü sena etmeleridir.

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri