Cevap: 

Değerli Kardeşimiz

Evrim ileri sürüldüğünden beri evrimciler çok çeşitli fosillerin ara fosil olduğunu iddia etmişlerdir.Fosiller arasında ki benzerlikten yola çıkarak yapılan bu çıkarım elbette bilimsel bir yaklaşım değildir.Zira benzerlik iki türün birbirinden tesadüfen oluştuğuna delil olmaz.

Mikrobiyoloji alanındaki gelişmeler evrim için fosiller arası benzerliğe bakılmayacağını ispat etmiştir.Zira birbirine çok benzeyen türler bile genetik olarak birbirinden çok farklı olabilirler.

Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Selam ve dua ile..

Paylaşma linkleri